GENERELL

Velkommen til The New Aero AB og nettstedet vårt, thenewaero.com. Disse vilkårene og betingelsene (“Vilkår”) gjelder når du som forbruker (“Du”) legger inn en bestilling gjennom thenewaero.com og tilhørende sider (“Nettstedet”). Vilkårene er en avtale mellom deg og The New Aero AB, VAT nr SE 559081509701, Yxeltorp 1, 614 97 Söderköping, SWEDEN (“The New Aero” eller “vi”).

Betingelsene gjelder kun for deg som forbruker når en bestilling er lagt inn via nettstedet. Vi ber deg om å lese vilkårene nøye før videre bruk av nettstedet. Ved å foreta kjøp fra, og ved å bruke nettstedet, godtar du følgende vilkår og betingelser.

For å bestille på nettsiden må du være 18 år eller eldre. The New Aero har rett, i henhold til svensk lov, til ikke å akseptere kredittkortbetalinger fra personer under 18 år. Vi forbeholder oss retten til i individuelle tilfeller å avslå eller endre bestillingen din (for eksempel hvis du har oppgitt falsk personlig informasjon og/eller har dokumentert manglende betaling av gjeld).

The New Aero har intet ansvar i tilfelle feil i bilder, produktbeskrivelse eller tekniske spesifikasjoner, feil priser og prisjusteringer (som endringer i priser fra leverandører eller valutasvingninger), eller unøyaktig informasjon om hvorvidt en vare er på lager. The New Aero har rett til å korrigere slike feil og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst. Dersom det er lagt inn feil pris på en vare du har bestilt, vil vi varsle deg om dette og avvente din godkjenning av den korrigerte prisen før vi fortsetter med bestillingen. Alle bilder på nettsiden skal utelukkende sees som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garanteres å gjengi varene du mottar, eller produktets eksakte utseende, egenskaper eller opprinnelse.

Nettstedet og alt innholdet på det eies av The New Aero eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av inkludert immaterielle rettigheter og markedslover. Dette betyr at varemerker, handelsnavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjenning fra The New Aero.

PERSONLIG INFORMASJON

Når du handler på nettsiden vår vil vi lagre noen av dine personopplysninger for å kunne gjennomføre kjøpet. Du har rett til å be om innsyn i dataene dine, og hvis noen opplysninger er feil, kan du få dem endret eller fjernet. Vi kan også bruke informasjonskapsler, for eksempel for å forbedre opplevelsen din av dette nettstedet. Du kan lese mer om hvordan vi bruker personopplysninger og informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

PRISER, AVGIFTER OG BETALING

Når vi mottar en bestilling fra deg, sender vi en bekreftelse til din e-postadresse. Det er derfor viktig at du oppgir riktig informasjon når du legger inn en bestilling. Vi anbefaler at du lagrer bekreftelsen for å lette eventuell kontakt med våre kundeservice. Bekreftelsen er også ditt bevis på at du har fullført kjøpet.

Der det er aktuelt, er prisene inkludert merverdiavgift i henhold til satsen som passer til mottakslandet.

Hvis kjøperen er et MVA-registrert selskap i EU, kan du skrive inn ditt gyldige MVA-nummer i det dedikerte feltet ved kassen for å kjøpe MVA-fritt. Vær oppmerksom på at alle gyldige MVA-numre oppgitt til oss vil bli rapportert til det svenske skattebyrået i samsvar med svensk lov. Hvis du, av en eller annen grunn, ikke er kvalifisert til å kjøpe momsfritt, tar The New Aero ikke noe ansvar for eventuelle feil eller svindel fra deg.

Du kan velge å betale med debet- eller kredittkort. The New Aero har rett til å nekte bestillingen hvis fakturabetalingen eller annen lignende betalingsmåte valgt av deg ikke er godkjent av The New Aero. The New Aero forbeholder seg retten til å ikke alltid tilby alle betalingsmåter, eller endre betalingsmåten hvis betalingsvalget ditt av en eller annen grunn ikke fungerer på kjøpstidspunktet. Merk at eventuelle restriksjoner på betalingsalternativene er oppført på nettsiden.

Alle kreditt- eller debetkorttransaksjoner på thenewaero.com administreres av Stripe. The New Aero lagrer eller håndterer ikke bank- eller kredittkortnumre på siden vår. Kort belastes ved kjøp og ikke ved levering. Ved forhåndsbestilling av nye varer eller spesialvarer belastes også kort ved kjøp.

The New Aero kan tilby kampanjer på nettsiden som har gunstigere betingelser enn det som er angitt i disse vilkårene, for eksempel rabatter. Disse gunstigere betingelsene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene spesifisert av The New Aero i forbindelse med kampanjen. Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle slike kampanjer når som helst. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje vil disse betingelsene gjelde uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på nettstedet vil vare i en begrenset tid og så lenge beholdningen rekker.

LEVERING OG KANSELLERING

Varer som er på lager sendes normalt innen 24 timer og sendes med UPS-standard i Europa og UPS Expedited utenfor Europa. Med mindre annet er avtalt, for eksempel i forbindelse med bestilling av varer som for øyeblikket ikke er på lager eller forhåndsbestilling av varer.

Du har rett til å kansellere en bestilling hvis den ikke er sendt.
Dersom du opplever at vareleveringen er forsinket, noe som gjør at du ikke lenger ønsker å gjennomføre kjøpet, er det opp til deg å foreta en avbestilling. I tilfelle varen allerede er sendt, må kunden motta bestillingen. En kansellering er ikke gyldig før bekreftelse er mottatt fra The New Aero. Hvis et produkt ikke lenger tilbys, har The New Aero rett til å kansellere kjøpet og utstede en refusjon. Vi vil varsle kunden om refusjon eller om et lignende produkt er tilgjengelig.

The New Aeros ansvar for feil i forbindelse med leveransen er begrenset i henhold til leveringsvilkårene for forsendelsen, og det som følger av disse betingelsene.
Vårt ansvar overfor deg for ethvert tap eller skade som oppstår i forbindelse med din bestilling på nettstedet er begrenset til det totale beløpet for bestillingen din. The New Aero har ikke noe ansvar for indirekte tap.

ANGRE- OG BYTERETT

Du har 14 dager fra dagen du mottok produktet til å få full refusjon for kjøpet hvis du returnerer produktet, og opptil 30 dager på å bytte produktet.
Produktet må være i samme stand som da det ble mottatt. Produktet skal også være i originalesker med intakte etiketter og beskyttende skum.

  1. Ved tilbakebetaling vil The New Aero betale beløpet tilbake til deg så snart som mulig, men senest innen 14 dager fra datoen vi mottok varselet ditt om tilbaketrekking. The New Aero kan holde tilbake betalingen inntil vi har mottatt varene eller du har bevist at varene er sendt tilbake, for eksempel gjennom en innleveringskvittering.
    Tilbakebetalingen vil bli gjort til kilden for det opprinnelige kjøpet, med mindre annet er avtalt eller hvis det oppstår problemer.
  2. Et produkt kan bare erstattes med et produkt av lik eller mindre verdi. Hvis du ønsker å bytte til et dyrere produkt, må du returnere produktet og vi vil gi full refusjon. Etter dette kan du om du ønsker å legge til en ny bestilling for riktig produkt.

Alle returer må varsles til oss på forhånd, ellers vil de ikke bli akseptert.

Produkter kjøpt direkte fra nettsiden vår må returneres til vårt lager for at en erstatning skal kunne foretas. Produktene kan ikke byttes i en lokal butikk.
Vær oppmerksom på at du må betale frakten for returen.

GARANTI OG KRAV

New Aero-garantien for strukturelle defekter er gyldig i tre (3) år.

Produktene er produsert for å oppfylle våre høye kvalitetsstandarder. I tillegg er produktene også dekket av vår garanti mot konstruksjonsfeil. Det vil si feil i design og materiale. New Aero-garantien dekker kun delene nevnt ovenfor. Garantien dekker ikke annet enn selve felgen. For å rapportere et garantiproblem, vennligst kontakt oss på info@thenewaero.com.

Merk at New Aero-garantien ikke dekker:

  • Defekter og skader på grunn av tap, tyveri, brann, vann eller naturkatastrofer.
  • Problemer eller skader forårsaket av feil bruk, omsorgssvikt (slag, bulker, knusing, fall), ulykker, reparasjoner eller modifikasjoner.
  • Estetiske forandringer, defekter og skader på grunn av normal slitasje og aldring (for eksempel riper og kantsteinsutslett etc.).
  • Unnlatelse av å følge vedlikeholdsinstruksjonene kan gjøre garantien ugyldig.

Det er viktig at kundene nøye undersøker varene når de er mottatt. Kosmetiske feil, for eksempel lakkfeil eller transportskader, skal fotograferes og meldes til oss før dekket er montert og innen 30 dager etter mottak av varene.

Eventuelle klager skal rettes til oss. Vennligst oppgi bestillingsnummeret ditt og årsaken til klagen din, og vi vil svare med ytterligere instruksjoner om retur av produktet for inspeksjon.
I tilfelle et returnert produkt ikke har noen feil, har The New Aero rett til å kreve et gebyr for transportkostnader. Hvis en vare skal byttes ut, gjøres dette på et produkt av lignende modell eller design. Hvis et bestemt produkt ikke lenger er på lager, har kunden rett til å bli refundert. Hvis det oppstår en tvist mellom deg som kunde og The New Aero og vi ikke klarer å løse tvisten, kan du sende inn en klage til EUs fungerende tvisteløsning online, ODR. Mer informasjon finner du via følgende lenke http://ec.europa.eu/odr .

BRUKERGENERERT INNHOLD

Vår nettside kan inneholde brukergenerert innhold som sosiale medier. The New Aero tar ikke noe juridisk ansvar for slikt materiale. I tilfelle du mistenker et brudd på opphavsretten, eller brudd på andre rettigheter, eller av en annen grunn føler deg støtt av innholdet publisert på nettstedet, vennligst kontakt oss.

EIE

Alle produkter forblir The New Aeros eiendom inntil full betaling er mottatt.
Alle forsøk på svindel vil bli politianmeldt. The New Aero forbeholder seg retten til å kansellere et kjøp hvis det er mistanke om svindel.

FORCE MAJEURE

I tilfelle krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon, opprør, regjeringsaksjon, streik, lockout, blokade, naturkatastrofe, invasjon av romvesen (både med og uten nedtelling), zombieapokalypse eller lignende hendelse, tekniske problemer, feil på elektrisk / telekommunikasjon/datakommunikasjon eller annen kommunikasjon, samt mangler eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn av omstendigheter angitt her. The New Aero vil være i stand til å søke force majeure. Disse forholdene skal utgjøre grunnlag for ansvarsfrihet og andre sanksjoner. Hvis dette skjer, vil vi prøve å informere deg.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Svensk lov gjelder for disse vilkårene og din bruk av denne nettsiden. I den grad loven tillater det, har svenske domstoler eksklusiv jurisdiksjon angående tvister som oppstår på grunn av disse vilkårene eller din bruk av nettsiden, med unntak av tilfeller der The New Aero frivillig velger å ta rettslige skritt mot en kunde/bruker der den har bosted .

ENDRINGER I VILKÅRENE

The New Aero forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Eventuelle endringer i disse vilkårene vil bli lagt ut på nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet du har akseptert vilkårene (i forbindelse med eventuelle nye kjøp eller besøk på nettstedet), eller 30 dager etter at vi har informert deg om endringene. The New Aero anbefaler at du holder deg oppdatert på nettstedet regelmessig for å være oppmerksom på eventuelle endringer i vilkårene.

UGYLDIGHET

Hvis den kompetente domstolen, myndigheten eller voldgiftsdomstolen finner at en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, vil den aktuelle bestemmelsen og alle andre bestemmelser være gyldige og håndhevbare i den grad det er tillatt i gjeldende lov. Bestemmelsene som er erklært ugyldige eller ikke håndhevbare vil bli erstattet av relevant juridisk veiledning og råd.

 

FIRMAINFORMASJON

The New Aero AB
Yxeltorp 1
61497 Söderköping
SWEDEN

Telefon
+46 735 005520

Epost
info (a) thenewaero.com

VAT number
SE 559081509701