ALGEMEEN

Welkom bij The New Aero AB en onze website, thenewaero.com. Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u als consument (“U”) een bestelling plaatst via thenewaero.com en bijbehorende pagina’s (de “Website”). De voorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en The New Aero AB, BTW nr SE 559081509701, Yxeltorp 1, 614 97 Söderköping, ZWEDEN (“The New Aero” of “wij”).

De voorwaarden zijn alleen van toepassing voor u als consument wanneer een bestelling wordt geplaatst via de website. Wij verzoeken u de voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u verder gebruik maakt van de website. Door aankopen te doen op, en gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en condities.

Om op de website te kunnen bestellen, moet u 18 jaar of ouder zijn. The New Aero heeft het recht, onder de Zweedse wet, om geen credit card betalingen te accepteren van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen uw bestelling te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als u valse persoonlijke informatie heeft opgegeven en/of een strafblad heeft voor niet-betaling van schulden).

The New Aero is niet aansprakelijk in geval van fouten in afbeeldingen, product omschrijvingen of technische specificaties, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen van leveranciers of valutaschommelingen), of onjuiste informatie of een artikel op voorraad is. The New Aero heeft het recht om dergelijke fouten te corrigeren en om informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken. Indien een onjuiste prijs is ingevoerd voor een artikel dat u heeft besteld, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en wachten op uw goedkeuring van de gecorrigeerde prijs alvorens verder te gaan met de bestelling. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend als illustratie te worden gezien. Dergelijke illustraties kunnen niet worden gegarandeerd om de goederen die u ontvangt, of het exacte uiterlijk, de kenmerken of de oorsprong van het product te reproduceren.

De website, en alle inhoud op de website zijn eigendom van The New Aero of haar licentiegevers. De informatie is beschermd door onder andere intellectueel eigendom en marktwetten. Dit betekent dat handelsmerken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen, grafisch materiaal, ontwerp, lay-out en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet gekopieerd of gebruikt mag worden zonder schriftelijke toestemming van The New Aero.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Bij het winkelen op onze website slaan wij een aantal van uw persoonlijke gegevens op om uw aankoop uit te voeren. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, en als er informatie onjuist is, kunt u deze laten wijzigen of verwijderen. Wij kunnen ook cookies gebruiken, bijvoorbeeld om uw ervaring van deze site te verbeteren. U kunt meer lezen over hoe wij persoonlijke informatie en cookies gebruiken in ons privacybeleid.

PRIJZEN, VERGOEDINGEN EN BETALING

Wanneer wij een bestelling van u ontvangen, sturen wij een bevestiging naar uw e-mailadres. Het is daarom belangrijk dat u de juiste gegevens invoert wanneer u een bestelling plaatst. Wij raden u aan de bevestiging te bewaren om eventueel contact met onze klantendienst te vergemakkelijken. De bevestiging is tevens uw bewijs dat u uw aankoop heeft voltooid.

In voorkomend geval zijn de prijzen inclusief BTW volgens het tarief van het land van ontvangst.

Als de koper een BTW geregistreerd bedrijf binnen de EU is, kunt u uw geldige BTW-nummer invoeren in het daarvoor bestemde veld bij het afrekenen om BTW-vrij te kopen. Merk op dat alle geldige BTW-nummers die aan ons worden verstrekt, zullen worden gerapporteerd aan de Zweedse belastingdienst in overeenstemming met de Zweedse wet. Als u, om welke reden dan ook, niet in aanmerking komt om BTW vrij te kopen, neemt The New Aero geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of fraude door u.

U kunt kiezen om te betalen met pinpas of creditcard. The New Aero heeft het recht om de bestelling te weigeren indien de door u gekozen pinbetaling of andere soortgelijke betaalmethode niet door The New Aero wordt goedgekeurd. The New Aero behoudt zich het recht voor om niet altijd alle betaalmethoden aan te bieden, of de betaalmethode te wijzigen indien de door u gekozen betaalmethode om een of andere reden niet werkt op het moment van aankoop. Merk op dat eventuele beperkingen op de betalingsmogelijkheden op de website worden vermeld.

Alle krediet- of debetkaarttransacties op thenewaero.com worden beheerd door Stripe. The New Aero bewaart of verwerkt geen bank- of kredietkaartnummers op onze site. Kaarten worden belast op het moment van aankoop en niet op het moment van levering. In geval van voorbestelling van nieuwe artikelen of speciale artikelen worden kaarten ook in rekening gebracht op het moment van aankoop.

The New Aero kan op de website promoties aanbieden die gunstiger voorwaarden hebben dan wat in deze Voorwaarden is vermeld, zoals kortingen. Deze gunstigere voorwaarden zijn van toepassing zolang de actie actief is en voor de specifieke goederen die door The New Aero in verband met de actie zijn gespecificeerd. Wij behouden ons het recht voor dergelijke campagnes op elk moment in te trekken. Bij beëindiging of herroeping van een campagne zullen deze voorwaarden zonder wijziging van toepassing zijn. Aanbiedingen op specifieke artikelen op de website gelden slechts voor een beperkte tijd en zolang de voorraad strekt.

LEVERING EN ANNULERING

Goederen die in voorraad zijn worden normaal gesproken binnen 24 uur verzonden met UPS Standard in Europa en UPS Expedited buiten Europa. Tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in verband met het bestellen van goederen die op dat moment niet in voorraad zijn of artikelen die vooraf zijn besteld.

U heeft het recht een bestelling te annuleren indien deze niet is verzonden.
Indien u van mening bent dat de levering van goederen vertraging heeft opgelopen, waardoor u de aankoop niet langer wenst te voltooien, is het aan u om een annulering door te voeren. In het geval dat het artikel reeds verzonden is, moet de klant de bestelling in ontvangst nemen. Een annulering is pas geldig na ontvangst van een bevestiging van The New Aero. Indien een product niet langer wordt aangeboden, heeft The New Aero het recht om de aankoop te annuleren en een terugbetaling te doen. Wij zullen de klant op de hoogte brengen van een terugbetaling of indien een gelijkaardig product beschikbaar is.

The New Aero’s verantwoordelijkheid voor fouten in verband met de levering is beperkt in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden van de zending, en wat volgt uit deze voorwaarden.
Onze aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of schade ontstaan in verband met uw bestelling op de website is beperkt tot het totaalbedrag van uw bestelling. The New Aero is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

HERROEPINGSRECHT EN OMRUILRECHT

U heeft 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van uw product om uw aankoop volledig terugbetaald te krijgen als u het product terugstuurt, en maximaal 30 dagen om uw product om te ruilen.
Het product moet in dezelfde staat verkeren als toen het werd ontvangen. Het product moet ook in de originele doos zitten met intacte labels en beschermend schuim.

  1. In geval van terugbetaling zal The New Aero het bedrag zo spoedig mogelijk aan u terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop wij uw herroepingsverklaring hebben ontvangen. The New Aero kan de betaling achterhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een archiefbewijs.
    De terugbetaling zal geschieden aan de bron van oorspronkelijke aankoop, tenzij anders overeengekomen of indien er zich problemen voordoen.
  2. Een product kan alleen worden vervangen door een product van gelijke of mindere waarde. Als u wilt overstappen op een duurder product, moet u het product retourneren en zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen. Hierna kunt u desgewenst een nieuwe bestelling plaatsen voor het juiste product.

Alle retourzendingen moeten vooraf aan ons worden gemeld, anders worden ze niet geaccepteerd.

Producten die rechtstreeks via onze website zijn gekocht, moeten naar ons magazijn worden teruggestuurd om te worden geruild. De producten kunnen niet worden geruild in een plaatselijke winkel.
Houd er rekening mee dat u de vracht voor de retourzending moet betalen.

GARANTIE EN CLAIMS

De New Aero garantie op structurele gebreken geldt voor drie (3) jaar.

De producten worden vervaardigd volgens onze hoge kwaliteitsnormen. Daarnaast vallen de producten ook onder onze garantie tegen structurele gebreken. Dat zijn gebreken in ontwerp en materiaal. The New Aero garantie dekt alleen de hierboven genoemde onderdelen. De garantie dekt niets anders dan de velg zelf. Om een probleem met de garantie te melden, kunt u contact met ons opnemen via info@thenewaero.com.

Merk op dat de New Aero garantie niet dekt:

  • Defecten en schade als gevolg van verlies, diefstal, brand, water, of natuurrampen.
  • Problemen of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing (stoten, deuken, pletten, vallen), ongelukken, reparatie of modificatie.
  • Esthetische veranderingen, gebreken en schade als gevolg van normale slijtage en veroudering (bijvoorbeeld krassen en stoeprand, enz.).
  • Het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies kan de garantie doen vervallen.

Het is belangrijk dat klanten de artikelen zorgvuldig onderzoeken wanneer ze ontvangen zijn. Cosmetische defecten, bijvoorbeeld verfdefecten of transportschade, moeten worden gefotografeerd en aan ons worden gemeld voordat de band wordt gemonteerd en binnen 30 dagen na ontvangst van de artikelen.

Eventuele klachten moeten aan ons worden gemeld. Geef ons uw ordernummer en de reden van uw klacht en wij zullen u antwoorden met verdere instructies voor het retourneren van het product voor inspectie.
In het geval dat een geretourneerd product geen gebreken vertoont, heeft The New Aero het recht om een vergoeding voor transportkosten in rekening te brengen. Indien een artikel vervangen dient te worden, gebeurt dit op een product van vergelijkbaar model of uitvoering. Indien een bepaald product niet meer voorradig is heeft de klant recht op terugbetaling. Indien er een geschil ontstaat tussen u als klant en The New Aero en wij komen er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de functionerende geschillenregeling van de EU, ODR. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link http://ec.europa.eu/odr.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Onze website kan door gebruikers gegenereerde inhoud bevatten, zoals sociale media. The New Aero neemt geen juridische verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal. In het geval dat u een inbreuk vermoedt op het auteursrecht, of inbreuk op enig ander recht, of om enige andere reden zich beledigd voelt door de inhoud gepubliceerd op de website, neem dan contact met ons op.

EIGENDOM

Alle producten blijven eigendom van The New Aero tot volledige betaling is ontvangen.
Van alle pogingen tot fraude zal aangifte worden gedaan bij de politie. The New Aero behoudt zich het recht voor om een aankoop te annuleren indien fraude wordt vermoed.

OVERMACHT

In geval van oorlog, oorlogsgebeurtenissen, burgeroorlog, revolutie, opstand, overheidsactie, staking, uitsluiting, blokkade, natuurramp, buitenaardse invasie (zowel met als zonder countdown), zombie apocalyps of soortgelijke gebeurtenis, technische problemen, uitval van elektrische / telecommunicatie / data communicatie of andere communicatie, alsmede defecten of vertragingen in diensten van onderaannemers als gevolg van hierin genoemde omstandigheden. De Nieuwe Aero zal zich kunnen beroepen op overmacht. Deze omstandigheden vormen een grond voor vrijwaring van aansprakelijkheid en andere sancties. Indien dit zich voordoet, zullen wij trachten u hiervan op de hoogte te stellen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Zweedse wet is van toepassing op deze Voorwaarden en uw gebruik van deze website. Voor zover de wet dit toestaat, hebben Zweedse rechtbanken de exclusieve jurisdictie met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uw gebruik van de website, met uitzondering van gevallen waarin The New Aero er vrijwillig voor kiest juridische stappen te ondernemen tegen een klant/gebruiker waar het gevestigd is.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

The New Aero behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden zullen op de website worden geplaatst. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat u de Voorwaarden heeft geaccepteerd (in combinatie met een nieuwe aankoop of bezoeken aan de website), of 30 dagen nadat wij u hebben geïnformeerd over de wijzigingen. The New Aero raadt u aan regelmatig de website te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden.

ONVALIDITEIT

Indien de bevoegde rechtbank, autoriteit of arbitragecommissie oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de betreffende bepaling en alle andere bepalingen geldig en afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De bepalingen die ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, zullen worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en adviezen.

 

BEDRIJFSINFORMATIE

The New Aero AB
Yxeltorp 1
61497 Söderköping
ZWEDEN

Telefoon
+46 735 005520

Mail
info (a) thenewaero.com

BTW-nummer
SE 559081509701